Toimitilajohtaminen

SKY:n toimitilajohtamisen malliin kuuluu toimitilapalveluista ja tiloista huolehtiminen yrityksen strategian mukaisesti. Toimitilajohtaminen käsitteenä liittyy toiminnallisesti moniin asioihin, kuten strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, omaisuudenhoitoon, tietotekniikkaan, palvelujohtamiseen sekä ennen kaikkea henkilöstöjohtamiseen. Toimitilajohtajalta vaaditaan samanaikaisesti monia eri osaamisalueita. Hänen tulee olla kuunteleva henkilöjohtaja, asiajohtaja, kustannustarkkailija, omistajan edunvalvoja, yrittäjä, sovittelija, asiantuntija sekä tukiverkosto.

Näitä kriteerejä me SKY:ssä pidämme ensiarvoisen tärkeänä koko henkilöstömme osalta.

- Asiantuntijat erottuvat aina –