Energiaselvitykset

SKY:n asiantuntijoilta saatte tarvittavat energiaselvitykset niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin lupaprosesseja varten.

Uudisrakentamisen rakennuslupahakemukseen liitetään yleensä kattava selonteko rakennuksen nykyisestä/tulevasta energiatehokkuudesta ja kaikesta siihen liittyvästä.

Korjauskohteesta laaditaan lupavaiheessa energiaselvitys, jossa esitetään, kuinka rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa konkreettisin toimenpitein.

Vuonna 2013 voimaan tulleen ympäristöministeriön asetuksen (4/2013) mukaan rakennuksen energiatehokkuutta on parannettava korjaus- ja muutostöiden tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Asetus koskee rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia kohteita.