Yhteystiedot
Osakkaan tiedot
Aikataulu
Tehtävät työt

Minkä tyyppistä ja laajuista työtä aiotaan tehdä.

I agree to order an asbestos survey if the apartment's structures are demolished (for example, removing tiles).

Kuka hakee toimenpide- tai rakennusluvan ja vastaako sama henkilö leimattujen vastaanottoasiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon? Lupamaksukustannuksista vastaa aina osakas.

lmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai jotka kohdistetaan yhtiön rakennuksen lämmitys-, kaasu- tiedonsiirto-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto tai vesihanan, käyttövesi- ja viemärijohtojen uusiminen.

Jotta vesieristekatselmus voidaan tehdä asianmukaisesti edellyttää taloyhtiö, että osakkeenomistaja ilmoittaa isännöitsijätoimistolle vähintään kaksi työpäivää ennen kuin vesieristystyö on valmis. Tarkastuksesta koituneet kulut maksaa remontin teettäjä.

Huomioikaa että Taloyhtiön vastuun piiriin jää vain tavanomainen, tyyppihyväksytty ja ääniluokkaan 1 kuuluva vedensekoitin. Tavanomaisesta poikkevat hanat jäävät osakkaan korjausvastuun piiriin.

Huom! Muutostyöt teettävä osakas sitoutuu toimittamaan sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirjan isännöitsijätoimistolle.

Pääurakoitsija
Suunnittelija
LVI-urakoitsija
Sähköurakoitsija
Muu toimija
Siivous

Selvitys miten porrashuone aiotaan pitää siistinä töiden aikana ja miten pölynhallinta organisoidaan.

Selvitys remonttijätteiden poisviemisestä (kenen vastuulla se on ja minne jätteet viedään).

Liitteet